Page 13 - Juvan palveluhakemisto 2022-2023
P. 13

Juvan yrityspalveluhakemisto


      etelä-savon pelastuslaitos/  Juvan kunta/
      Juvan paloasema      työelämäpalvelut         Jätehuolto,       A
      Yhdystie 3, 51900 JUVA   Juvantie 7, 51900 JUVA      vesihuolto,
      044 794 3633/ Paloaseman  (Toimintatalo)        Ympäristöpalvelut      B
      vastuuhenkilö, palomestari Asko  0400 136 211/Sanna Skön,
      Valtonen          työllisyyskoordinaattori  Kunnan varikon
      0201 33 44 08/       0400 136 210/ Kirsi Mielonen,  kierrätysasema      C
      Viranomaispäivystys 24/7  työvalmentaja       Varastotie 2, 51900 JUVA
      Huom.! Hätätapauksissa soita  [email protected] 0400 135 090        D
      yleiseen hätänumeroon 112 Työelämäpalvelut ovat kaikille kunta- To 14-18, 1.5.-30.9. myös ti 12-16
      www.espl.fi        laisille suunnattu palvelu, joka tarjoaa  Otetaan vastaan kotitalouksien vaaralli- E
                   työnhakijalle yksilöllistä, ihmisen tarpeis- nen jäte, sähkölaiteromu, painekyllästetty
      etelä-savon sosiaali- ja  ta lähtevää kokonaisvaltaista palvelua.
      terveyspalvelut/Juvan   Autamme mm. työnhaun asiakirjojen  kestopuu, käsitelty ja käsittelemätön  F
      hyvinvointikeskus     laadinnassa, yritys- ja koulutusyhteis- puujäte, metalliromu ja maksua vastaan
                                 yksittäisiä, isokokoisia jätteitä kuten soh-
      Sairaalatie 6, 51900 JUVA työssä ja olemme tarvittaessa linkkinä  via tai ikkunoita G
      0400 135 035, 0400 135033/Toi- te-palveluihin. Autamme myös paikallisia
      misto (ajanvarausten peruutukset  yrittäjiä rekrytoinneissa.  Keski-savon Jätehuolto  H
      tai muut ei ajanvaraukseen liittyvät         Käyntiosoite: Ahlströminkatu 6
      kysymykset)        Kela /Juvan asiointipiste Postiosoite: PL 208
      www.essote.fi/palvelut-  Juvantie 13, 51900 JUVA  78201 VARKAUS          I
      paikkakunnittain/juvan-  020 634 11         044 743 6310, ark. klo 9-15
      hyvinvointikeskus/     www.kela.fi        [email protected]     J
      Katso Juvan hyvinvointikeskuksen pal- Asiointipisteessä voi hoitaa Kelan  www.keskisavonjatehuolto.fi
      velujen tarkemmat yhteystiedot palvelu- perusasioita 9-16 (esim. Jättää Kelalle  Juvan kunnan jätehuollon järjestämisen
      hakemiston Juvan hyvinvointikeskuksen  toimitettavia hakemuksia), pisteessä voi  ja ylläpitoon liittyvät tehtävät hoitaa  K
      yhteystietoluettelosta   käyttää KELAN:n etäpalvelua 9-15. Kelan  Keski-Savon Jätehuolto
      etelä-savon te-toimisto  palveluneuvoja tavattavissa ajanvarauk-          L
      Porrassalmenkatu 29    sella joka toinen tiistai. rinKi-eKopisteet:
      50100 MIKKELI       rajupusu leader      - Keskusta, Kaarihalli     M
      0295 025 500/ henkilöasiakkaat Juvantie 2, 51900 JUVA (Hilduri) Harjutie 2-4, 51900 JUVA
      0295 044 020/ yritys- ja  040 715 7189/Anne Vänttinen,  (paperi, kartonki, lasi, pienmetalli, UFF:n  N
      työnantajapalvelut     toiminnanjohtaja      tekstiilikeräys)
      [email protected] 044 7320 703/Kirsi Blomberg,  - Keskusta, K-Supermarket O
      www.te-palvelut.fi     hankeaktivaattori     Hiihtäjäntie 1, 51900 JUVA
      Lisäksi kunnan asiointipisteessä (Juvantie  [email protected] (paperi, kartonki, lasi, pienmetalli, muovi)
      13) perusneuvontaa TE-palvelujen käyt- [email protected] rl- palvelut ry      P
      töön, asioiden vireille laitto, etäpalveluna rajupusuleader.fi Sammonkatu 22
      TE-palvelut        www.rajupusuleader.fi   50130 Mikkeli         G
      itä-suomen poliisilaitos  Leader-toimintaryhmä, maaseudun  044 036 6533
      Mikkelin poliisiasema   elinkeinoelämän, maaseutuasumisen –ja  [email protected] R
      Hallituskatu 4, 50100 MIKKELI matkailun kehittäminen www.rl-palvelut.fi
      0295 450 311/vaihde                  Yksityisille ja yrityksille lokatyö- ja vaih- S
      0295 415 455, 0295 415 469/ terveysvalvonta/sosteri tolavapalvelut Juvan alueella. Yrityksille
      poliisipäivystys ma-pe 9-16.15 Juvantie 13, 51900 JUVA lisäksi kokonaisvaltaiset jätehuollon ja  T
      0295 415 232/vihjenumero  0400 252 867/Mika Merinen,  puhtaudenpalvelut. Toteutamme myös
      0295 419 800/lupapalvelut terveydellisten olojen valvonta tapahtumien jätehuoltoa mm. toimitta-
      [email protected] 044 417 2596/ Elisa Toropainen,  malla vuokra-wc:t. Kysy lisää asiakas- U
      www.poliisi.fi/ita-suomi  elintarvikevalvonta sekä  palvelustamme ja tutustu meihin sekä
      Poliisi, lupahallinto, rikostutkinta, löytötava- tupakka- ja nikotiinivalmisteiden  palveluihimme kotisivuillamme.  V
      rat; nopeusvalvonta. Poliisipäivystys  myynnin valvonta
      ma-pe 9-16.15, Lupapalvelut ma-to 9-16.15,  Terveysvalvonnan palvelut Kahvilat Ja  W
      pe 9-16.15                        ravintolat, KiosKit
      Juvan kunta                      aBC - Juva           X
      Juvantie 13, 51900 JUVA
      040 7551 100                     Terhi Leskinen         Y
      [email protected]                  Tulostie 1, 51900 JUVA
      www.juva.fi                      010 764 1200
      Katso kunnan palvelunumerot osastoit-         [email protected]        Z
      tain palveluhakemiston Juvan kunnan          www.abcasemat.fi
                                 Kahvila-ravintola. Avoinna 24/7, Kulman
      yhteystietoluettelosta                                Å
                                 Kukka ky:n kukkapiste, Marimekko Outlet,
                                 Q-Point- myymälä, matkailuneuvonta,
                                 Runebergin makeistukku, Sale, veikkaus,  Ä
                                 peliautomaatit, polttoaine, sähköauton
                                 latauspiste. Nosto-käteisautomaatti. Ö
                                               13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18