Page 19 - Juvan palveluhakemisto 2022-2023
P. 19

Juvan yrityspalveluhakemisto


      Kärkipyörä/Juvan toimipiste  Kärkipyörä/Juvan toimipiste Kuljetus matti nykänen Ky
      Pyydystie 2, 51900 JUVA  Pyydystie 2, 51900 JUVA  Öljytie 2, 51900 JUVA     A
      040 139 8516        040 139 8516        050 543 2319/Jussi Nykänen
      [email protected]   [email protected]   050 331 3101/Matti Nykänen   B
      www.karkipyora.fi     www.karkipyora.fi     050 376 7717/Heikki Nykänen
      Pienkoneiden myyntipalvelut, pienkonei- Pienkoneiden myyntipalvelut, pienkonei- [email protected]
      den asennus- ja huoltopalvelut, varaosat den asennus- ja huoltopalvelut, varaosat www.mnyhtiot.fi C
                                 Kuljetus- ja infrapalvelut, kiviainekset
      nhK-keskus/Juvan toimipiste              Kuljetus sami immonen Ky    D
      Osaketie 7b, 51900 JUVA                Runonlaulajantie 51, 51900 JUVA
      03 628 661/vaihde        Konsultointi/     050 9116136          E
      [email protected]     Koulutuspalvelut    Tieliikenteen tavarankuljetus,
      www.nhk.fi                      muuttokuljetukset
      Maatalouskoneiden maahantuonti ja  Järvi-saimaan kansalais-             F
      myynti           opisto/Juvan toimipiste  Kuljetusliike la-sa oy
                                 Osaketie 7, 51900 JUVA
      trajuka oy         Johanna Satoniemi     050 377 2764/ Mika Savolainen G
      Puulaaksontie 2, 51900 JUVA Juvantie 13, 51900 JUVA [email protected]
      040 742 8215        044 417 5224        www.la-sa.fi          H
      [email protected] ma-pe klo 9.00-15.00  Polttonesteiden sopimuskuljetuspalvelut
      www.trajuka.fi       [email protected]  Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Ete- I
      Branson-traktorit ja -lisälaitteet sekä laa- www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi lä-Karjalan alueella
      ja valikoima koneita ja laitteita maa- ja  Kansalaisopisto Kuljetus tuokko     J
      metsätalouteen       KaimaCom oy        Kauneelantie 31, 51900 JUVA
                   Marjo Kaipainen      045 145 4343          K
        KoneKorJaamot     Vanha-Juvantie 88,     [email protected]
         Ja huollot      51820 HATSOLA       www.kuljetustuokko.fi     L
                                 Monipuoliset ja laadukkaat kuljetuspal-
                   0400 568 425        velut, jäte- ja kiinteistönhuoltopalvelua
      ari mulli tmi       [email protected] Juvalla ja lähialueilla
      Ylösenniementie 20, 51900 JUVA Liikkenjohdon konsultointi              M
      0500 347 251                     Kuljetusliike rouhiainen
      Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien ja  senior general advisor  Nääringintie 7, 51900 JUVA N
      pienkoneiden huolto ja korjaus. Pienko- Kaj pirinen 0400 256 483
      neiden ja moottoripyörien varaosien ja  51900 JUVA  [email protected] O
      varusteiden        050 555 3662        Puunkuljetus
      myynti. Huollot: Husqvarna, Jonsered,  Kunnallis-, maakunta- ja valtionhallin- sm-team oy
      Honda           toon liittyvät asiantuntijalausunnot –ja         P
                   tehtävät          Marko Rouhiainen
      Jukotech oy                      Kirkkoharjuntie 236, 51900 JUVA G
      Kari ja Tiina Autio                  0400 854 031
                                 Energiapuun haketus ja kuljetus
      Osaketie 7, 51900 JUVA                                R
      0400 188 307/Kari,      KulJetusliiKKeet,    summanen leo
      050 377 2763/Tiina      Kuorma-autoiliJat    Uitonsalmentie 811
      [email protected]            51980 LAUTEALA         S
      www.konepalvelu.fi     Keski-Juvan Kuljetus oy  0400 259 089
      Myynti, huolto, vuokraus, varaosat. Avant  Tapani Heinonen Kaivinkoneurakointia, maansiirtotyöt,  T
      pienkuormaajat, Leguan henkilönostimet,  Teivaantie 29, 51820 HATSOLA hiekkaa, soraa ja mursketta. Tieliikenteen
      Hyundai pyörä- ja kaivinkoneet, myös  0400 258 897/Tapani Heinonen tavarankuljetus U
      muut merkit ja mallit.   0400 174 332/Ari Teittinen uotinen vesa
                   [email protected]
      Kaskiin konekorjaamo tmi  Sorat ja murskeet ym. maa-ainesten  Taipaleenrannanhaara 4 V
      Seppo Matikainen      kuljetukset, tieliikenteen tavarakuljetus;  51900 JUVA
      Kaskiinharjuntie 119    Ollikkala         0500 259 627         W
      51980 LAUTEALA                    [email protected]
      0400 155 150        Kuljetus aki hämäläinen  Taksi inva-varustuksella, tieliikenteen
      Autojen ja maatalouskoneiden korjaus ja  Aki Hämäläinen tavarankuljetus, mökkivuokraus X
      maalaus, hydr.letkut ja liittimet, ilmas- Kankaisentie 359, 51900 JUVA
      tointihuolto        050 5675316        veljekset Janhunen oy     Y
                   [email protected]   Juvantie 54, 51900 JUVA
      Korjauspaja när-metti   Pakettiauto, autonkuljetustraileri, siirtola- 0500 156 587/Aku ja 0500  Z
      Timo Närhi         vetti traktoriin, muuttoauto, maansiirto-  670 877/Heikki
      Vanha-Juvantie 83     ja koneurakointi Traktorityöt, lumenaura- Tieliikenteen tavarankuljetus, soran
      51820 HATSOLA       us, telakaivinkone     kuljetus            Å
      050 577 1111        Kuljetus K. Kärkkäinen Ky
      Metallityöt: sorvaus, hitsaus, metallira- Sappiontie 268, 51930 PAATELA       Ä
      kenteet, maatalous- ja metsäkoneiden  0500 869 215
      korjaus ja valmistus, levyjen leikkaus ja  Tieliikenteen tavarankuljetus      Ö
      särmäys

                                               19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24