Page 7 - Juvan palveluhakemisto 2022-2023
P. 7

Juvan


     Hyvinvointikeskus

     neuvolapalvelut              iKäihmisten päivätoiminta

     äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola    Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva
     Terveydenhoitaja ma–pe klo 12–13 .. 0400 135 042
     Lastenneuvola               Lähihoitaja ................................................. 040 043 5235
     terveydenhoitaja ma–pe klo 12–13 ... 0400 135 043 Lähihoitaja ................................................. 040 013 5020
     Neuvolan perheohjaaja ......................... 044 351 6566 Kotihoidon esimies ................................. 040 029 3810
     Lapsiperheiden kotipalvelu .................... 044 351 6545
                          Kotihoito
     KouluterveYdenhuolto           Päivystys kotihoito ................................... 0400 921 103
                          Kotihoidon esimies .................................. 0400 293 810
     Yhtenäiskoulu luokat 3-9, lukio sekä paatelan
     koulu                   Kotihoidon väestövastuualueet:
     Terveydenhoitaja ...................................... 040 013 5071
                          Pohjoinen .................................................... 040 5201 934
     Yhtenäiskoulu luokat 0-2 sekä hatsolan koulu Eteläinen ..................................................... 040 5871 851
     Terveydenhoitaja ...................................... 040 013 5041 Itäinen .......................................................... 040 7423 984
     Wilman kautta               Läntinen ...................................................... 040 5871 852
                          Muistihoitaja .............................................. 0400 135 093
                          Palveluneuvo .............................................. 015 211 557
     maahanmuuttopalvelut
     Päivystys ti klo 12-15, to klo 12-15 (muina aikoina  YmpärivuoroKautinen asuminen Ja
     ajanvarauksella)             JaKsohoito
     Ohjaaja ......................................................... 040 129 4640
                          Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva
     vanhus- Ja vammaispalvelut        Asumispalveluyksikön esimies ........... 040 029 3795
                          Päivänsäde ................................................. 040 029 3794
     Palveluneuvonta arkisin klo 8-16 .......... 015 211 557 Iltarusko ....................................................... 040 847 0836
     Vanhus- ja vammaispalvelujen vt. johtaja Jaksohoito, Sairaalatie 3, 51900 Juva, 1krs.
                                         044 351 2665  Asumispalveluyksikön esimies ............ 040 029 3795
     Palvelupäällikkö, Essoten asumispalvelut ja  Jaksohoitoyksikön hoitajat .................. 040 029 3793
     jaksohoito.....................................................040 678 3013 Ryhmäkoti Tirrola, Tirrolantie 4C, 51900 Juva
     Palvelupäällikkö, Essoten kotiin annettavat palvelut
                                         050 389 5558 Asumispalveluyksikön esimies ............ 040 029 3795
     Palvelupäällikkö, Essoten vammaispalvelut  Hoitajat ........................................................ 040 013 6203
                                         040 359 6930
     Kehityspäällikkö, vt. palvelupäällikkö,  KehitYsvammaisten asumisYKsiKKö
     ennakoiva toiminta, omais- ja perhehoito,
     palveluohjaus ............................................ 044 351 6615 pääsKYlinna
     Vastaava sosiaalityöntekijä, Essoten
     vammaispalvelut ...................................... 044 3512552 Tirrolantie 4B, 51900 Juva
                          Asumispalveluyksikön esimies ............ 040 029 3795
                          Ohjaaja                                                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12